Produktion av ekologiska textilprodukter i Indien

Vi tillverkar alla våra textilprodukter i Indien. Hela produktionen är certifierad enligt GOTS högt ställda krav. Dessa innebär inte bara krav på det ekologiska utan ställer också krav på arbetsvillkor och sociala faktorer. Till exempel:

Anställningen ska vara frivillig
Frihet att organisera sig och förhandla kollektivt
Inget barnarbete
Ingen diskriminering
Krav på arbetsmiljö och hälsa
Inget våld eller trakasserier
Arbetstiderna ska vara reglerade

Som svensk kan detta tyckas som självklarheter men tyvärr är det inte så överallt. Vi väljer därför att endast använda GOTS-certifierade textilier där vi har insyn i hela processen och där ett utomstående certifieringsorgan gör inspektioner och certifierar alla steg av produktionsprocessen årligen. 

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.